Agilent In-Line филтри

Замърсяването на входящата фрита на колоната може да увеличи обратното й налягане и да намали ефикаснотта. Често се случва блокирането на Microbore колоните поради малкия диаметър на фритата. За да предотвратите блокирането, винаги използвайте подходящите за Вашата LC система филтри. Agilent предлага два вида комплекти с in-line филтри с високо налягане за всяка HPLC система.

Филтри с ниска дисперсия и универсални in-line филтри. Научете повече

 

 

  • Входен филтър с нисък обем: разполага с диаметър на фритата 1.6 мм, скосени втулки и може да се използва със стандартна колона, високоскоростна или Microbore колона 
  • Универсален филтър за разтворители: 4.8 мм фрита, две втулки и държач.

 

 Оптимизирайте продуктивността на Вашата лаборатория резервните части Agilent 1260 Infinity Purification