Agilent ZORBAX Eclipse Plus

Колоните Eclipse Plus осигуряват максимална производителност сред колоните със силика частици. Формата на пиковете за Eclipse Plus е отлична за най-трудните основни съединения, подобрявайки ефективността и разделителната способност с тези типове проби. Тези резултати се постигат чрез подобрения в технологията за производство и свързване на частиците силика, който се контролира изцяло от Agilent. За да постигнете бърза разработка на метода и по-добра производителност, изберете колона Eclipse Plus с размер на частиците 1,8 µm. За стандартни методи, обичайните 5 µm колони Eclipse Plus и колоните за бързи разделяния 3.5 µm Eclipse Plus са най-добрият избор. С всички размери на частиците е възможен лесен трансфер на метода. Налични са три различни свързани фази за обратно фазови разделяния, Eclipse Plus C18, Eclipse Plus C8 и Eclipse Plus фенил-хексил. Колоните Eclipse PAH се препоръчват за разделяне на полициклични ароматни въглеводороди. Колоните HILIC Plus са предназначени за хидрофилна хроматография (HILIC) - обикновено се използват за задържане и разделяне на малки полярни съединения. Свързаните фази за обратно-фазови разделяния са съгласувани с фазите Infinitylab Poroshell 120 EC-C18, EC-C8 и фенил-хексил, а HILIC Plus е много подобен на InfinityLab Poroshell 120 HILIC. Вижте повече за InfinityLab Poroshell 120.

  • Висока производителност - форма на пиковете, ефективност, резолюция и времетраене - с всички видове проби: киселини, основи и неутрални.
  • Превъзходна възпроизводимост с по-строги QA / QC тестове.
  • Подобрено, патентовано производство на силика частици с контрол на продукта от начало до край.
  • PAH колона за разделяне на 16 PAHs с висока разделителна способност в EPA 610 - специално тествана с PAHs за максимална възпроизводимост.
  • HILIC колона за добро задържане на малки, полярни аналити - препоръчва се за EPA Метод 1694.
  • Предлага се с размери на частиците 1,8, 3,5 и 5 μm за аналитични, висококачествени и бързи LC анализи.
  • За да сравните техническа информация и спецификации за различни фази, вижте диаграмата на спецификациите на фазите.

 

Колоните Eclipse Plus се препоръчват за първоначално разработване на методи от рН 2-9 и осигуряват висока разделителна способност и отлична форма на пиковете на всички видове съединения. Подобно на всички колони Eclipse, колоните Eclipse Plus постигат превъзходни характеристики чрез свързване с увеличена плътност и прецизен процес на двойно деактивиране на повърхността. Но колоните Eclipse Plus също имат подобрени силика частици с висока производителност, нови реактиви за деактивиране и уникален процес на свързване, който е оптимизиран за подобрените силика частици.

Колоните Eclipse Plus се предлагат в С18, С8, Фенил-хексил, С18 свързана фаза за разделяне на PAH (полициклични ароматни въглеводороди) и несвързани силика частици HILIC Plus за течна хроматография с хидрофилно взаимодействие. Изборът между тези свързани фази осигурява гъвкавост за бързо отделяне на всички видове съединения. Колоните Eclipse Plus се предлагат с размери на частиците от 1.8 µm до 5 µm RRHT до Prep.

Bonded Phase Pore Size Surface Area Temp. Limits pH Range* End capped Carbon Load USP Designation
ZORBAX Eclipse Plus C18 95Å 160 m2/g 60 °C 2.0 - 9.0 Double 9% L1
ZORBAX Eclipse Plus C8 95Å 160 m2/g 60 °C 2.0 - 9.0 Double 7% L7
ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl 95Å 160 m2/g 60 °C 2.0 - 8.0 Double 9% L11
ZORBAX Eclipse PAH 95Å 160 m2/g 60 °C 2.0 - 8.0 No 14% L1
ZORBAX HILIC Plus 95Å 160 m2/g 60 °C 0 - 8.0 N/A N/A L3

Спецификациите представляват само типични стойности.

* Животът на колоната ще бъде значително намален при рН> 7 и температура> 40 ° C. При рН 6-9, най-висока стабилност на колоната за всички колони със силика частици се получава при работа при температури <40 ° С и използване на по-ниски концентрации на буфера в диапазона от 0.01 0.02 М, особено с фосфатни и карбонатни буфери.

Продукти от същата категория

Agilent InfinityLab Poroshell 120

Poroshell 120 колоните осигуряват надеждно разделяне с висока резолюция до пет пъти по-бързо от традиционните 5 µm методи

Agilent Zorbax RRHD

Колоните ZORBAX за бързи разделяния са разширение на линията на колоните ZORBAX с размери на частиците 1,8 μm