Agilent Cary Eclipse Fluorescence Spectrophotometer

Посрещнете Вашите аналитични нужди с лесен за използване и надежден флуоресцентен спектрофотометър, който ви дава превъзходна чувствителност, там където най-много се нуждаете от нея, изключителна надеждност и подобрени възможности за анализ на проби. Флуоресцентният спектрофотометър Agilent Cary Eclipse е доказан избор за всички приложения в академичните среди, науките за живота, биотехнологиите, химията и анализа на храни.

Този флуоресцентен спектрофотометър се отличава с изключително бързи скорости на сканиране и събиране на данни, допринасящи за възможността за охарактеризиране на свръх бързи химични процеси.

Източник: Импулсна Ксенонова лампа с дълъг живот на работа, рефлекторен модул за висока енергия на лъча и честота на импулсите от 80 Hz. Източникът се включва само в случаите на измерване, като по този начин щади чувствителни към светлина проби и аксесоари.

Благодарение на дизайна на източника спектрофотеметъра се отличава със защитеност от нивото на околната светлина и може да работи с отворен капак и аксесоари извън помещението за проби, без повишаване на неопределеността и загуба на чувствителност.

Спектрофотометърът измерва флуоресценция, фосфоресценция, хеми и био луминисценция.

Спектрален обхват на възбуждане и детекция в интервала: 200-900 нм

Монохроматор

  • Черни-Търнър 

Спектрални процепи

  • Спектрофотометърът е снабден с набор от автоматично избираеми процепи с различни размери, включително и допълнителен 10нм кръгъл процеп за излъчената и възбуждащата светлина.

Филтри

  • Софтуерно избираеми 

Възможност за осредняване на сигнала 

Максимална скорост на сканиране: 24 000 нм/мин

Кинетични измервания с:

  • С 1 клетка с максимална скорост 4800 измервания в минута.
  • С 4 клетки с максимална скорост 55 измервания в минута за клетка.

Работно помещение за пробите с достъп отгоре и отпред.

Способност да провежда циклични измервания със и без промяна на температурата.

 

Cary Eclipse fluorescence spectrophotometer brochure

Description of the benefits of using the Cary Eclipse fluorescence spectrophotometer

Brochures, English, 30 Aug 2013, 1.70 MB, PDF

Eclipse User's Guide

The Cary Eclipse User's Guide provides installation, maintenance and troubleshooting information.

User Manuals, English, 21 Aug 2016, 1.53 MB, PDF

Cary Eclipse Site Prep Guide

This manual provides information on how to prepare a laboratory for delivery and installation of a Cary Eclipse fluorescence spectrophotometer.

User Manuals, English, 21 Aug 2016, 362.38 KB, PDF