Agilent хидридни модули за VGA 77

Хидридният модул за VGA 77 обединява водопроводния колектор и газ-течност разделителя, и може да се сменя. За определяне на живак трябва да се използва отделен хидриден модул, за да се намали преноса на пробата.

 

  • Съвместими с VGA 77
  • Лесно се премахва, за да позволи определяния и на хидридни форми и на живак
  • Водопроводният колектор е интегриран в модула
  • С пространство за съхранение на пробата и на бутилките реагенти.