Agilent ZORBAX Въглехидратни анализи

Колоните ZORBAX за анализ на въглехидрати са възпроизводими, ефикасни и гъвкави. Тези колони използват технологията ZORBAX за микросфери от порьозни силика частици. Производството на силика, свързването и пакетирането се извършват в съоръжения, сертифицирани по ISO9001. Колоните на ZORBAX за анализ на въглехидрати могат да обработват инжекции с голям обем до 50 µL в колона 4.6 x 150 mm.

  • Възпроизводими
  • Ефективни - използват ZORBAX технология за микросфери от порьозни силика частици; Производството на силика, свързването и пакетирането се извършват в съоръжения на Agilent, сертифицирани по ISO9001
  • Гъвкави - могат да се справят с големи обеми на инжектиране - до 50 μL на колона 4.6 x 150 mm
  • Препоръчва се за използване с детектори за индекс на пречупване (RID)