X-pulse

Революция при настолните ЯМР инструменти. С истински възможности за широколентови измервания на Х ядрата, попадащи в честотния интервал от 29Si до 31P в една система; поточна клетка за наблюдение на химични реакции; променлива температура на пробата; с превъзходна спектрална резолюция, X-Pulse Ви позволява да извършвате голям диапазон експерименти и тестове с лабораторен настолен инструмент.

X-Pulse използва постоянен 60 MHz магнит и може да бъде поставен в стандартна лаборатория, като не изисква криогенно охлаждане. X-Pulse може да се използва с 5 mm ЯМР епруветки или с лесна за употреба поточна клетка.

Системата се контролира от изключително лесен за употреба софтуер за събиране на данни, който превръща изпълнението на рутинни експерименти в проста задача. По-напредналите ЯМР спектрометристи могат да се възползват от богатите възможности за изпълнение на по-сложни изпитвания, като различни 2D техники.

Градиент на магнитното поле или радиочестотни импулси с определена форма са стандартно предлагани при X-Pulse, както и възможностите за потискане на вода и разтворители.