Agilent VF-XMS

J&W VF-Xms осигурява максимална чувствителност и съотношение сигнал/шум и е по-полярна алтернатива на VF-5ms.

В сравнение с неполярните "ms" фази, VF-Xms осигурява изключително висока селективност за пестициди и осигурява висока резолюция при най-кратко време за анализ.

  • Модифицирана ариленова фаза за точни резултати
  • Изотермични приложения до 340°C за широк обхват от приложения
  • Идеална за потвърдителни анализи - по-полярна алтернатива на 5% фенилови колони
  • Свръхнисък блийд осигурява максимална чувствителност и съотношение сигнал/шум
  • Осигурява изключително висока селективност за полулетливи съединения като пестициди и осигурява висока резолюция с кратко време за анализ
  • Много уникална селективност за хлорирани съединения
  • Резултатите от теста за качество за индекса на задържане, ефективността, селективността и блийда се предоставят с всяка колона
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Rtx-XLB, MDN-12, ZB-XLB, ZB-XLB HT