Agilent VF-5 Pesticides

Колоните Agilent J&W VF-5 Pesticides са специално проектирани за определяне на следови количества от остатъчни пестициди. Всяка колона се тества индивидуално преди доставка с ключови пестициди, включително ендрин и алдрин, което гарантира оптимална производителност и цялост на резултатите.

  • Специално проектирани за определяне на следови количества от остатъчни пестициди
  • Силно инертни за подобрено откриване чрез ECD и MS
  • Тествани с ключови пестициди, включително ендрин и алдрин, за оптимална производителност и цялост на резултатите
  • Нисък блийд
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC