Agilent VF-1ms

Agilent J&W VF-1ms е силно инертна GC колона, неполярна 100% диметилполисилоксанова фаза, с ултра нисък блийд, осигуряваща повишена чувствителност при широк спектър от приложения, особено за енергийни, фармацевтични и екологични анализи. Колоната има спецификация с ултранисък блийд от 1 рА при 325°С (30 m, 0.25 mm, 0.25 μm) за анализ на следови количества с MS.

  • Силно инертна, неполярна 100% диметилполисилоксанова фаза, GC колона с нисък блийд, осигуряваща повишена чувствителност при широк спектър от приложения
  • Свръхнисък блийд от 1 pA при 325°C (30 m, 0,25 mm, 0,25 μm) за анализ на следови количества с MS
  • Резултатите от теста за качество за индекса на задържане, ефективността, селективността и блийда се предоставят с всяка колона
  • Колони с вътрешен диаметър 0.15 mm за високоефективни GC и GC/MS анализи
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.

Подобни фази: Rtx-1ms, Rxi-1ms, MDN-1, AT-1, ZB-1ms, Equity-1