Agilent VF-17ms за PAH

Agilent J&W VF-17ms за PAH разделя полиароматни въглеводороди, регулирани от ЕС и EPA, за по-малко от 30 минути.

  • Технологията за деактивиране подобрява качеството на данните
  • Идеална потвърдителна колона по EPA методи за максимална увереност
  • Свързани и кръстосани, за да позволят промиванe с разтворител, намалявайки разходите за подмяна
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.