Agilent VF-17ms

Agilent J&W VF-17ms е 50% фенил/50% диметилполисилоксан колона със средна полярност, с нисък блийд за повишена чувствителност, точност и време на работа на инструментите. VF-17ms често се споменава в екологични и клинични изследователски методи. Използването на деактивираща технология подобрява стабилността на колоните, което води до подобряване на повторяемостта и удължаване на живота им.

  • 50% фенил/50% диметилполисилоксан свързана фаза, средна полярност
  • Ултранисък блийд
  • Патентованата технология за деактивиране и производственият процес подобряват стабилността на колоните, което води до повишена повторяемост от колона до колона и по-дълъг живот на колоните
  • Идеални за екологични и клинични методи
  • Спецификация на ултранисък блийд при 2 pA при 325°C (0,25 mm x 30 m, 0,25 μm)
  • Идеална потвърдителна колона по EPA за абсолютна увереност
  • Свързана, кръстосано свързана и може да бъде промивана с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Подобни фази: Rxi-17Sil MS, Rtx-50, 007-17, SP-2250, SPB-50, BPX-50, SPB-17, AT-50