Agilent VF-1301ms

Agilent J&W VF-1301ms тънкослойни колони с нисък блийд, имат селективност, подобна на VF-624ms и са подходящи за анализ на полулетливи органични разтворители, както и на ПХБ и пестициди.

  • Повишена селективност за USP 467 елиминира ко-елуирането на бензен и 1,2-дихлороетан
  • Средна полярност
  • Нисък блийд
  • Колони с вътрешен диаметър 0.15 mm за високоефективни GC и GC/MS анализи
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Rtx-1301, PE-1301