Agilent консумативи за вакуумни помпи

Внимание: Внимавайте при смяна на маслото, защото маслото може да е абсорбирало опасни вещества. Маслото във ротационна помпа от интерфейсната страна на ICP-MS инструмент, оборудван със система за въвеждане, която е устойчива на флуороводородна киселина, е особено опасно. Не пипайте с голи ръце.

  • Когато плазмата е включена, проверявайте нивото на маслото на всеки три месеца
  • Поддържайте нивото на маслото между максималното и минималното положение.
  • Обичайно маслото трябва да бъде сменено приблизително на всеки шест месеца