Agilent консумативи за вакуумни дегазери

Вакуумният дегазер се препоръчва за максимална чувствителност в ниския диапазон на дължина на вълната; висока точност на инжектиране; висока възпроизводимост на времето на задържане; и скорост на потока под 0,5 ml/min.

Agilent предлага необходимите консумативи за вакуумни дегазери. 

  • За общо почистване на капилярите на вакуумния дегазер, промийте системата с изопропанол
  • Промийте дегазера с вода след използване на буфери
  • Ускорете смяната на разтворителя чрез изтегляне на разтворителя през дегазера и капилярите с комплект за адаптер за спринцовка