Aglent Ultra Inert конектори за колони

В миналото беше необходимо да се използват конектори с конкретни размери, за да се свържат колони със същите размери. Съвременните конектори са "лазерно фрезовани", за да осигурят силно възпроизводими ъгли на свързване по цялата дължина, като гарантират отлично уплътняване. Сега конекторите се обработват с Agilent Ultra Inert деактивиране, за да осигурят здрав и инертен път на потока.

Стъклените съединения могат да бъдат запечатани с полиимидна уплътняваща смола, която осигурява непропусклива и твърда връзка. Когато се използват стъклени съединения, се препоръчва този метод: Инструкции за използване на полиимидна уплътнителна смола със стъклени съединения