Agilent ултра инертни втулки

Agilent ултра инертни втулки предотвратяват адсорбцията и осигуряват прецизно прехвърляне на пробата върху колоната за газова хроматография през здрава деактивирана повърхност. Тези втулки се препоръчват за проследяване на нивото на активни аналити. Втулките с инертна вата запазват нелетливите вещества, удължават живота на колоната и намаляват честотата на поддръжка на MS източника.

  • Постоянно високо ниво на инертност за по-голяма чувствителност, точност и възпроизводимост
  • Ултра инертни втулки с и без разделяне, с и без вата, за голямо разнообразие от приложения
  • Втулките с инертна вата запазват нелетливи вещества, което улеснява анализа на следови количества на трудни активни съединения
  • Уникална безконтактна опаковка с предварително почистен, хроматографски готов О-пръстен намалява до минимум риска от замърсяване от допир
  • Сертификат за производителност - всяка партида за деактивиране на ултра инертни втулки е сертифицирана, за да се осигури ефективно и постоянно покритие, като са използвани както киселини, така и основи в следови количества (2 ng), инжектирани в колоната.
  • Съвместими с газхроматографските системи на Agilent, включително Intuvo 9000, 7890, 6890 и 5890. Предлагат се и за GC системи от други производители.

Спецификации за ултра инертни втулки - вижте повече

 

Приложни бележки

Endrin and DDT Breakdown Evaluation Using an Agilent Inert Flow Path Solution

Flow path inertness is critical in pesticide analysis for accuracy and precision

Application Notes, English, 10 Sep 2013, 778.88 KB, PDF

 

Agilent Inert Flow Path Enhancements Improve Drugs-of-Abuse Testing

Agilent Flexible Metal Ferrules were better than Siltite ferrules for benzodiazepine peak shape and response by FID.

Application Notes, English, 27 Aug 2015, 1.03 MB, PDF