Agilent Ultra 2

Agilent J&W Ultra 2 е (5% -фенил) -метилполисилоксан, неполярна колона и прилича на HP-5, но с по-строги спецификации за индекс на задържане и коефициенти на капацитет. Ultra 2 има работна температура от -60° до 325°C/350°C и е предназначен за използване с библиотеката за индекс на задържане на Sadtler. Прецизно разработените Ultra 2 колони са свързани, омрежени, могат да се промиват с разтворител и се доставят тествани в съответствие с някои от най-строгите индустриални стандарти за качество.

  • (5% -фенил) -метилполисилоксан
  • Неполярни
  • Еквивалент на HP-5 с по-строги спецификации за индекс на задържане и коефициенти на капацитет
  • Свързани и омрежени
  • Могат да се промиват с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: SPB-5, Rtx-5, BP-5, CB-5, 007-5, 2B-5