Agilent Ultra 1

Agilent J&W Ultra 1 е 100% диметилполисилоксан, неполярна колона, която наподобява HP-1, но с по-строги спецификации за индекс на задържане и коефициенти на капацитет. Колоната има работен температурен диапазон от -60° до 325°C/350°C и е предназначена за използване с библиотеката за индекс на задържане на Sadtler. Прецизно разработените Ultra 1 колони са свързани, омрежени, могат да се промиват с разтворител и се доставят тествани според някои от най-строгите индустриални стандарти за качество, осигурявайки увереност в точността и целостта на аналитичните резултати всеки път.

  • 100% диметилполисилоксан
  • Неполярни
  • Еквивалент на HP-1 с по-строги спецификации за индекс на задържане и коефициенти на капацитет
  • Свързани и омрежени
  • Могат да се промиват с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: SPB-1, Rtx-1, BP-1, 007-1 (MS)