Agilent стандарти за настройка и производителност за GC/MS

Важна част при разработването на решение за конкретно приложение, квалифицирането на Вашия инструмент и дори доверието в получените резултати от инструмента, е редовното тестване на ефикасността на инструмента. Agilent предлага набор от сертифицирани химични стандарти, които са неразделна част от всяко верифициране на инструментите, верифициране на производителността им и работните процеси на Вашата GC и GC/MS система. Много от стандартите на Agilent са произведени със сертификат ISO 17025 и Guide 34, и можете да бъдете сигурни, че са с най-високото качество. Agilent гарантира поне година срок на годност за много от стандартите.