Agilent консумативи за горелки PerkinElmer

Agilent консумативите за горелки са еквивалентни на тези от PerkinElmer ICP-OES за пълна увереност.