Agilent златни уплътнения със/без разделяне

Дори и малки течове във входа на инжектор с/без разделяне на потока могат да намалят чувствителността на системата, да причинят лошо съотношение сигнал/шум, да увеличат блийда на колоната и дори да съкратят живота й. Произведени чрез производствен процес, който чака патент, златните уплътнения за инжектор премахват дори и малките течове, дължащи се на машинната обработка, които могат да повлияят негативно на работата на газовия Ви хроматограф. Златното уплътнение на Agilent е направено чрез инжектиране и оформяне на метала, което осигурява стабилна, гладка повърхност, без ръбове и вдлъбнатини от процеса на машинно обработване. След това уплътненията са полирани и позлатени за постигане на гладка повърхност. За удобство златните уплътнения са внимателно опаковани заедно с уплътнение с шайба за инжектор.

За да се предотврати загубата на активни аналити поради адсорбция или разлагане по време на изпаряването на пробата, собствения метод на Agilent за химическо деактивиране Ultra Inert се прилага върху позлатяването, което прави най-добрата уплътняваща повърхност най-инертна! Инертността се добавя към най-добрата уплътняваща повърхност за инжектори. За най-добър анализ на следови количества, използвайте ултра инертните златни уплътнения заедно с останалите компоненти на инертния път на потока на Agilent, за да получите инертност от инжектирането до детектирането.

  • Подобреният производствен процес дава по-гладка повърхност за по-добро уплътняване
  • Инертна златна повърхност, нанесена чрез доказания собствен процес на Agilent
  • Новият комплект включва шайба - на същата цена
  • По-добра опаковка, за да се гарантира чистота
  • Новото златно уплътнение (5188-5367) е подобрение на оригиналното златно уплътнение (18740-20885)

Volatile Organic Compounds in Water

A Quick Reference Guide for Agilent GC/MS Workflow consumables for Volatile Organic Compounds in Water

Brochures, English, 21 Jan 2019, 2.63 MB, PDF