Agilent втулки с разделяне

Agilent втулки с разделяне на потока са направени по строги спецификации за размер за оптимална производителност на инжектора. Те се отличават с най-минимални отклонения по отношение на външен диаметър, вътрешен диаметър, скосяване и разположение на стъклената вата.

За улеснение при използването и възпроизводимост на резултатите, втулките имат ограничител за разположението на стъклената вата и функция постоянно да се самопозиционират на препоръчителната височина.

  • Преминали оригиналния процес по деактивиране на Agilent
  • Agilent препоръчва продуктов номер 5183-4647 като най-добрия избор за втулка с разделяне на потока