Agilent тройници за SIPS 10/20

  • Тройникът са двупосочни за SIPS 10 или трипосочни за използване със SIPS 20 с двойна помпа
  • Тройникът позволява смесване на потока на пробата с разредителя преди този миксиран разтвор да навлезе в пулверизатора за пламъчна атомна абсорбция

 

Agilent Essential Chromatography & Spectroscopy Catalog – Spectroscopy Supplies

Your essential resource for Agilent spectroscopy supplies. Find the supplies you need for your atomic and molecular spectroscopy systems.