Agilent Select PAH

Agilent J&W Select PAH е първата капилярна колона, която осигурява единно решение за PAH анализ чрез разделяне на всички изомери, като по този начин се избягват фалшиви положителни резултати и неточни резултати. Тя осигурява лесно, бързо и точно количествено определяне на PAH в проби от околната среда и храните чрез разделяне на PAH изомери. Select PAH осигурява пълно разделяне на EPA PAH за по-малко от седем минути и EU PAH за по-малко от тридесет минути, включително разделяне на хрисен, трифенилен и бензофлуорантен (тип b, j и k), без нужда от допълнителен анализ.

  • Пълното разделяне на всички PAH изомери избягва фалшиви положителни резултати и неточни резултати
  • Пълно разделяне на EPA PAH за по-малко от 7 минути и EU PAH за по-малко от 30 минути, включително разделяне на хрисен, трифенилен и бензофлуорантен (тип b, j и k)
  • Бързи резултати без нужда от допълнителен анализ
  • Ниския блийд повишава чувствителността
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Спецификации за Select PAH - вижте повече

 

Increased Reproducibility in the Analysis of EU and EPA PAHs with the Agilent J&W Select PAH GC Column and Agilent Intuvo 9000 GC

Describes a method for the analysis of PAHs with the Agilent Select PAH GC column and SIM MS detection.

Application Notes, English, 10 Apr 2019, 1.33 MB, PDF

 

GC/MS analysis of 16 EPA and (15+1) EU PAHs in salmon using an Agilent Select PAH GC column

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) comprise of a large group of chemical compounds known to be cancer-causing agents...

Application Notes, English, 30 Jan 2014, 279.21 KB, PDF

 

Extra Fast Separation of 16 US EPA 610 Regulated PAHs on Agilent J&W Select PAH

Application note for Extra Fast Separation of 16 US EPA 610 Regulated PAHs on Agilent J&W Select PAH

Application Notes, English, 30 Jan 2014, 249.95 KB, PDF

 

Fast Separation of 27 EU and US EPA Regulated PAHs on Agilent J&W Select PAH

Application note for fast Separation of 27 EU and US EPA Regulated PAHs on Agilent J&W Select PAH

Application Notes, English, 29 Jan 2014, 426.21 KB, PDF

 

Fast Analysis of a Complex Mixture of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Coal Tar on Agilent J&W Select PAH GC Column

Application note for the fast analysis of a Complex Mixture of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Coal Tar on Agilent J&W Select PAH GC Column

Application Notes, English, 29 Jan 2014, 1.07 MB, PDF

 

Analysis of Complex Mixture of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Coal Tar on Agilent J&W Select PAH

Application note for the analysis of Complex Mixture of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Coal Tar on Agilent J&W Select PAH

Application Notes, English, 29 Jan 2014, 1.40 MB, PDF

 

Fast Separation of EU and US EPA Regulated PAHs on Agilent J&W Select PAH GC Columns

Application note for Fast Separation of EU and US EPA Regulated PAHs on Agilent J&W Select PAH GC Columns

Application Notes, English, 29 Jan 2014, 557.82 KB, PDF

 

PAHs in Chocolate and Peanuts with Agilent J&W Select PAH and Longer GC Columns

Isobaric ppb PAHs are separated in cocoa and peanut by SIM GC/MS with a short Agilent J&W Select PAH GC column and Agilent Bond Elut SPE, with co-extracted triglycerides.

Application Notes, English, 09 Aug 2013, 650.94 KB, PDF

 

Analysis of PAH4 on Agilent Select PAH Application Note

Agilent Select PAH column with GC/MS provides good separation of PAH isomers, giving an excellent method for analysis in under 40 minutes

Application Notes, English, 09 Aug 2013, 237.96 KB, PDF

 

Fast Separation of 16 US EPA 610 Regulated PAHs on Agilent J&W Select PAH GC Columns

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are compounds that contain two or more aromatic rings. They are formed during incomplete combustion or pyrolysis of organic matter

Application Notes, English, 09 Aug 2013, 424.82 KB, PDF