Agilent Select Al2O3 MAPD

Agilent J&W Select Al2O3 MAPD е колона от алуминиев оксид за анализ на реактивни въглеводороди и е специално насочена към метилацетилен и пропадиен (MAPD). Колоната е стабилна до 200°С за въглеводороди до С10. Със Select Al2O3 MAPD адсорбцията и нестабилната реакция за реактивни (полярни) въглеводороди значително се подобряват. Колоната осигурява до два пъти по-висок отговор за MAPD, което е особено важно при извършване на анализи на примеси.

  • PLOT колона алуминиев оксид за анализ на реактивни въглеводороди като метилацетилен и пропадиен (MAPD)
  • Оптимизирани за подобряване на чувствителността и реакцията
  • По-бързите анализи подобряват ефективността на работа
  • Двукратно по-висок отговор за MAPD, особено важен при извършване на анализи на примеси
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Подобни фази: Rt-Alumina BOND/MAPD, MXT-Alumina BOND/MAPD