Agilent Resolutions Pro FTIR софтуер

Микроскопите и спектрометрите от серията Agilent 600 се контролират с помощта на софтуерния пакет Resolutions Pro. Независимо дали извършвате едноточков анализ, картографиране или химическо изобразяване, софтуерът Resolutions Pro за микроскопите Cary FTIR Ви помага да придобивате, обработвате, анализирате и управлявате Вашите данни бързо и лесно. Plug-and-play функционалността и процедурите за автоматично калибриране намаляват времето за настройка, докато "Imaging Method Editor" позволява на потребителите на всички нива да настроят метод и да започнат измерване. Достъпът до необработени данни е на разположение за анализ след събирането. Сигурността и целостта на данните се осигурява чрез потребителски привилегии, настроени от софтуерен мениджър. А вградените тестове за производителност на инструментите осигуряват доверие в резултатите ви.

  • Съберете данни само в две стъпки: кликнете и плъзнете върху визуалния образ на пробата, за да определите областта, която ви интересува. Натиснете Старт. Толкова е просто.
  • Препокрийте видимите и IR изображения за лесно сравнение или кликнете върху видимото изображение, за да получите съответната позиция на IR изображението.
  • Снемате изображения от голяма плащ с висока разделителна способност.
  • Кликнете върху изображението и вземете отделни спектри, за да предоставите химическа информация за Вашата проба.
  • Лесно анализирате данните, като използвате 2D и 3D опции за визуализация, за да улесните интерпретацията на пространственото разпределение на отделните компоненти
  • Намалете времето за настройка на инструмента с автоматизирано калибриране на системата. Инструментът ще бъде готов за събиране на данни с едно натискане на бутон.