Agilent система Rapid Resolution и RRHT картридж колона

Системите на Zorbax Rapid Resolution (3.5 μm) и Rapid Resolution HT (1.8 μm) осигуряват удобни, рентабилни, високоскоростни течни хроматографски анализи. Компонентите на картриджа се сглобяват бързо и лесно, за да осигурят колона с висока ефективност и нисък мъртъв обем. Уплътненията на картридж-колоната се затягат ръчно, като се използват перфлуор-еластомерни уплътнения, при налягания до 400 bar (6000 psi) и температури до 80°C. Фитингите за многократна употреба, които се монтират в края на картриджа, адаптират картридж колоната за свързване към стандартни LC фитинги 1/16 инча. Картриджите Rapid Resolution и Rapid Resolution HT имат пълнеж от високопроизводителните свързани фази ZORBAX StableBond и Eclipse, за да осигурят възможно най-високото качество на разделяне в такива къси колони.

  • Системи Zorbax Rapid Resolution (3.5 μm) и Rapid Resolution HT (1.8 μm) картридж колони
  • Удобни, рентабилни, високоскоростни течни хроматографски анализи
  • Сглобяват се бързо и уплътненията се затягат ръчно, използвайки перфлуор-еластомерни уплътнения, при налягане до 400 bar (6000 psi) и температури до 80°C
  • Свързват се към стандартни LC фитинги 1/16 инча. Пълнеж от високопроизводителни ZORBAX Stable Bond и Eclipse свързани фази осигуряват висококачествени разделяния при къси колони