Agilent Rapid-MS

Agilent J&W Rapid-MS колоните намаляват продължителността на анализа от три до пет пъти за анализи с програмирана температура и до 10 пъти за изотермични анализи. Дебелината на филма от 0,1 до 1 µm  гарантира висока натоварваност, а по-високата чувствителност обикновено увеличава съотношението сигнал/шум с фактор три или повече.

Еквивалентни на 5% фенил, 95% диметилполисилоксан
Бързото време за анализ подобрява производителността
Намалява времето за анализ с 3-5 пъти за анализи с програмирана температура и до 10 пъти за изотермични анализи
Дебелината на филма от 0,1 до 1 μm гарантира високо натоварване и по-висока чувствителност
Нисък блийд
Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Забележка: Колоните Rapid-MS използват високата оптимална скорост на носещия газ, получена, когато се извършва разделяне при понижено налягане за бързи времена на анализ