F+F Библиотеки на Raman Spectra

Изчерпателна колекция от библиотеки е съставена от S.T. Япония и форматирани за използване с системите Foram и ffTA. Общо над 9 000 спектъра от общи и специализирани материали са на разположение, разделени на 20 категории.

В допълнение към идентификационните бази данни се предоставя информация за производителя, номера на партидата, външния вид, чистотата, името на IUPAC и т.н.

Raman Spectra Библиотеките понастоящем са налични:

 • Foster + Freeman Forensic Raman спектрална библиотека
 • библиотека за спектрални спектрални изследвания на S.T.Japan
 • Полимерни и полимерни добавки
 • хранителни добавки и опаковки за храни
 • разтворители
 • Biochemicals
 • Алдехиди и кетони
 • Алкохоли и феноли
 • Естери, лактони и анхидриди
 • въглеводороди
 • пестициди
 • Полупроводникови химикали
 • Аромати, аромати и козметика
 • Бои, пигменти и петна
 • Сяра и фосфор
 • Опасни химикали
 • Опасни и токсични химични вещества
 • Фармацевтични продукти, наркотици и антибиотици
 • Химикали с висок производствен обем
 • Минерали и неорганични материали