Agilent консумативи за Purged Packed инжектор

Анализът с колони с пълнеж често се прави, когато не са необходими разделяния с висока ефективност или когато газовете се анализират чрез gas-solid хроматография. Инжекторите Purged Packed са прости както като устройство, така и за употреба. Необходимо е да се зададат малко параметри и целият поток от носещ газ преминава през инжектора в колоната при стандартната конфигурация.

Предлагаме пълен набор от консумативи за Purged Packed инжектори. 

Разгледайте продуктовите номера