Agilent консумативи за Purge and Trap

Намерете консумативи за следните инструменти за Purge and Trap на Teledyne Tekmar:

Lumin Purge and Trap Concentrator е препоръчителната система за подготовка на проби за отстраняване на летливи органични съединения (ЛОС) от различни матрици. Автоматичният инжектор AQUATek 100 Waters-only осигурява автоматична пробоподготовка на 100 шишенца за анализ на течни проби. Системата за автоматизирана пробоподготовка на ЛОС Atomx е подходяща за анализи на проби от почва и вода. Atomx съчетава характеристиките на Purge and Trap с тези на автоматичен инжектор в една система, както и автоматизиране на екстракцията на метанол за почви на високо ниво.

Всички инструменти са достъпни за закупуване директно от Agilent.

  • Увеличете продуктивността до 100%, за да увеличите рентабилността на GC системата
  • Най-висока резолюция с най-ниско пренасяне
  • Изключителната инертност по целия път на потока предотвратява загубата на активни, полярни и съединения с висока точка на кипене