Agilent комплекти за помпи

Agilent осигурява различни висококачествени комплекти за помпи за LC системи и приложения, съдържащи всички необходими фитинги и връзки. Предлагат се комплекти за първоначално пускане на RRLC помпи и nanoflow LC системи, заедно с комплекти за измиване на уплътнения за активна, поддържаща или превантивна поддръжка на уплътнения. Комплектите за помпи включват всички съответни фитинги, тръби, клапани, уплътнения и други компоненти, необходими за постигане на най-високи нива на ефективност във всички LC помпи и системи.