Agilent Prep

Колоните Agilent Prep LC са предназначени за висока степен на натоварване за пречистване на количества продукти от милиграм до грам. Размерите на колоните са налични за повечето типове проби, вариращи от проби, генерирани при откриване на лекарства, до препаративна хроматография на лабораторно ниво и до пробоподготовка с пилотен размер. Препаративните колони са с вътрешен диаметър 21,2, 30 и 50 mm с дължина от 50 до 250 mm. Колоните се предлагат с размер на частиците от 5 и 10 µm с много висока ефективност във всяко измерение.

  • Висока степен на натоварване за максимално пречистване на пробата
  • Лесна мащабируемост от 4,6 mm до 50 mm вътрешен диаметър за бързо разработване на метод
  • Картриджи с вътрешен диаметър 21.2 mm с висока пропускателна способност за бързо пречистване
  • Изключителна стабилност на колоната до рН 10