Peak Азотни генератори Precision

Precision Nitrogen е разработен, за да осигури постоянен и последователен източник на азот за газ носител, make-up газ и референтен газ за разнообразни GC приложения, както и за пробоподготовка. Тези генератори са способни да доставят азот с висока чистота, като премахват кислорода и влагата чрез технологиите Pressure Swing Adsorption и Carbon Molecular Sieve.

Както при всички генератори от серията Precision, Precision Nitrogen се възползва от компактен дизайн, като модулите могат да се подреждат един върху друг, намалявайки общия размер на оборудването, необходимо за GC, и осигурява гъвкавост за добавяне или премахване на модули, при промяна на изискванията на лабораторията във времето.

 • Различни модели, подходящи за осигуряване на газ носител, make-up газ и референтен газ
 • Модели, подходящи да осигурят газ както за стандартни граници на откриване, така и за граници на откриване на следови количества
 • Азот, генериран при поискване, както и когато имате нужда
 • Постоянно и последователно захранване - не рискувате газът да свърши по време на анализа
 • Избегнете навлизането на замърсители в системата в резултат на смяна на празните цилиндри
 • Специализиран Precision компресор, когато не е налично стационарно захранване
 • Изключително бързо стартиране, бързо достигане на стандартна чистота на работа
 • Интегрират се безпроблемно с другите устройства от серията Precision
 • Компактен дизайн, който спестява място
 • Минимална поддръжка с годишна смяна на филтъра
 • 12 месеца гаранция

 

Разгледайте различните модели на сайта на Peak