Agilent PoraPLOT U

Agilent J&W PoraPLOT U осигурява симетрични върхове за полярни летливи съединения. Водата няма ефект върху времената на задържане и елуира като остър и измерим пик. PoraPLOT U е най-полярната PLOT колона и е предназначена за халогенирани съединения, въглеводороди С1-С6, кетони и разтворители.

  • Най-полярната порьозна полимерна колона PLOT идеална за халогенирани съединения, С1-С6 въглеводороди, кетони и разтворители
  • Отлична пикова форма на полярни и неполярни летливи
  • Водата не оказва влияние върху времената на задържане и се елуира като остър и измерим пик
  • Надеждна повторяемост на времето на задържане
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: Rt-U-BOND

Спецификации за PoraPLOT U - вижте повече

 

Fast Refinery Gas Analysis Using the 490 GC Micro GC QUAD

Very fast refinery gas analysis (RGA) is possible with the portable Agilent 490 Micro GC QUAD. This note describes the use of the 490 Micro GC for RGA, with results obtained in about two minutes.

Application Notes, English, 08 Jan 2016, 952.53 KB, PDF

 

Composition Analysis of Contaminated and Counterfeit Refrigerants Using the Agilent 490 Micro GC

The importance of refrigerant composition analysis became clear when contaminated and counterfeit refrigerant 1,1,1,2-tetrafluorethane (R134a) appeared on the market.

Application Notes, English, 10 Jul 2015, 459.51 KB, PDF

 

Halogenated hydrocarbons C2 – C2

Gas chromatography with an Agilent J&W PoraPLOT U column separates volatile halogenated hydrocarbons in a hydrocarbon/water mixture in less than four minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 537.93 KB, PDF

 

Hydrocarbons C1 – C6

Gas chromatography with an Agilent J&W PoraPLOT U column separates 21 light hydrocarbons in 25 minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 626.91 KB, PDF

 

C2 Hydrocarbons and CO2

Gas chromatography with an Agilent J&W PoraPLOT U column and Agilent 490 Micro GC separates carbon dioxide and C2 hydrocarbons in 25 seconds.

Application Notes, English, 02 Jun 2014, 746.00 KB, PDF

 

Hydrocarbons, C2, and CO2

Gas chromatography with an Agilent J&W PoraPLOT U column and Agilent 490 Micro GC separates carbon dioxide and C2 hydrocarbons in a chlor-alkali cell in 60 seconds.

Application Notes, English, 02 Jun 2014, 728.70 KB, PDF

 

Air, water, CO2 and ethylene

Gas chromatography with an Agilent J&W PoraPLOT U column and Agilent 490 Micro GC separates air, water, carbon dioxide and ethylene in 60 seconds.

Application Notes, English, 30 May 2014, 580.62 KB, PDF

 

Refrigerants

Fast GC analysis of halogenated refrigerant mixtures is achieved in less than 50 seconds using an Agilent J&W PoraPLOT U column and Agilent 490 Micro GC.

Application Notes, English, 30 May 2014, 564.41 KB, PDF

 

Refrigerants

Fast GC analysis of refrigerant impurities in CFC-143A is achieved in less than 50 seconds using an Agilent J&W PoraPLOT U column and Agilent 490 Micro GC.

Application Notes, English, 30 May 2014, 520.20 KB, PDF

 

Refrigerants

Fast GC analysis of refrigerant impurities in CFC-22 is achieved in less than 50 seconds using an Agilent J&W PoraPLOT U column and Agilent 490 Micro GC.

Application Notes, English, 30 May 2014, 560.42 KB, PDF