F+F PolyCyano UV

PolyCyano UV драстично намалява времето за обработка на пръстовите отпечатъци, като комбинира цианоакрилатен мономер с флуоресцентно оцветяване в едностепенен димящ процес вътре в шкафа. Foster+Freeman са изключителни представители за продукта извън Япония.

Foster+Freeman MVC/D гамата от цианоакрилатни димни шкафове и MVC Lite преносими димни системи са проектирани така, че да позволят използването на PolyCyano UV едноетапно химическо оцветяване.

Докато стандартният етил-2-цианоакрилат се изпарява при 120° С, PolyCyano UV изисква допълнително загряване до 230° С. За да се постигне тази повишена температура на изпаряване, всички шкафове Foster+Freeman MVC сега разполагат с двойно-температурна отоплителна инсталация, докато по-старите шкафове могат да бъдат модернизирани на място.
След като доказателствата са били третирани с PolyCyano UV, пръстовите отпечатъци флуоресцират ярко при подходящо осветление; Crime-lite са идеални за такива прегледи.