Agilent Polaris

Agilent Polaris HPLC колони предлагат много уникални свързани фази, предназначени да задържат както полярните, така и неполярните аналити, надеждно и с отлична форма на пиковете. Различните фази на Polaris се основават на модифицирани С8 и С18 свързани фази, всяка от които предлага различна селективност. Комбинацията от свързване с увеличена плътност, ултрачисти силика частици и силанолно екраниране осигурява изключителна хроматография при полярни проби.

  • Отлична хроматография със смеси от полярни и неполярни аналити
  • Различни уникални селективности
  • Издръжливата NH2 фаза на Polaris предлага бърз анализ на въглехидрати и удължен живот в сравнение с други NH2 фази