Agilent PLOT PT

Agilent J&W PLOT PT колоните са проектирани за подобряване на лабораторните операции. За разлика от съвременните техники, използвани за предотвратяване на изхвърляне на частици от неподвижната фаза на PLOT надолу по веригата, вградените капани за частици от новите колони на PLOT PT премахват необходимостта от свързване на отделни капани. Работата е по-удобна и няма риск от течове. Интегрираната технология за улавяне на частици в двата края на колоните PLOT PT GC намалява времето на престой. Нещо повече - с PLOT PT вече можете да използвате GC/MS за подробен, качествен и количествен анализ. Никоя друга колона PLOT не предлага това ниво на работа без усложнения за вашата GC или GC/MS система.

  • Увеличете аналитичните възможности в лабораторията с помощта на PLOT анализи с MS детекция и Capillary Flow Technology (CFT)
  • Няма повече главоболия със съединения или филтри надолу по веригата: Вградената технология за улавяне на частици е включена в колоната като една цяла дължина кварцова капиляра
  • По-висока продуктивност: Възпроизводимото ограничение на потока и повишената стабилност намаляват необходимостта от корекции на метода/системата и насърчават по-стабилен аналитичен резултат
  • По-ниски експлоатационни разходи и по-малко време за престой, свързани със смяна на филтри и превключващи вентили на колоните
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Agilent J&W PLOT PT GC columns flyer

Protect your GC system from PLOT column phase shedding.Reduce maintenance cost for routine PLOT column analysis and extend capabilities with capillary flowtechnology and GC/MS

Brochures, English, 30 Oct 2014, 612.33 KB, PDF