Agilent температурен контролер на Пелтие

Температурният контролер е електротермично устройство, което загрява и охлажда проби в отделението за проби, като контролира елементите на Пелтие в термостатиращите аксесоари на Cary. Той използва вграден резервоар за вода като устройство за пренос на топлина, за да не позволи на отделението за проби да достигне високи температури, и топлообменник да разсейва топлината. Също така може да управлява аксесоарите за UV-Vis рутинен пробовземач и държач за множество кювети, както и аксесоара за Cary Eclipse Fluorescence държач за множество кювети.