Agilent OpenLab CDS

Оптимизирайте своите лабораторни операции с една сигурна информационна система, която комбинира хроматография и масспектрометрия в една софтуерна платформа. Контролирайте своите Agilent GC, LC, единични квадруполни GC/MS, LC/MS инструменти, както и инструменти на други доставчици в лабораторията, и спестете значително време за управление на софтуера и обучение на персонала. Новите инструменти в OpenLab CDS осигуряват стъпки за спестяване на време в работните потоци за анализ, интерпретация и отчитане, така че можете да подберекте ключовата информация и да подобрите времето за изпълнение. Опционалните вградени технически контроли осигуряват спокойствие за аналитичните лаборатории, които се нуждаят от най-високо ниво на интегритет на данните.

Спецификации на OpenLab CDS - вижте повече

 

Support for Title 21 CFR Part 11 and Annex 11 compliance: Agilent OpenLAB CDS version 2.3

This white paper is a resource for users of Agilent OpenLAB CDS version 2.3 systems whose organizations must comply with these regulations.

White Papers, English, 09 Jul 2018, 314.40 KB, PDF

OpenLab CDS Brochure: Designed For The Modern Chromatography Lab

One software for the analytical lab. Designed for ease of use and productivity with built-in technical controls to help your lab meet data integrity requirements.

Brochures, English, 03 Mar 2018, 2.56 MB, PDF