F+F MVClite

MVClite е напълно преносима камера за разработване на пръстови отпечатъци осигуряваща безопасно и контролирано разработване на латентни пръстови отпечатъци директно на местопрестъплението.

Монтиран в здрав, устойчив на атмосферни условия куфар, MVClite притежава всички функции на лабораторните камери за цианакрилатна обработка и може да се използва за проявяване на латентни пръстови отпечатъци, използвайки както цианоакрилат, така и PolyCyano UV, цианакрилат/флуоресцентен агент, който елиминира нуждата от последващо химическо третиране на отпечатъка.

MVClite е напълно автоматизирана система снабдена със защитни блокировки и самостоятелно почистване на газовете от процеса, като така поддържа безопасна среда и бързо визуализиране на пръстови отпечатъци на доказателства директно на мястото на престъплението.