Agilent горелки за MP-AES

Agilent 4200 MP-AES разполага с plug and play горелка, която е оптимизирана за висока точност и чувствителност с препоръчителните настройки на мощността и потока на газ. Горелката има уникална полимерна основа, която лесно пасва към простия и ефективен механизъм за зареждане на горелка. Това автоматично подравнява горелката и свързва газовете, за да се осигури бързо стартиране на инструмента и възпроизводимост. Веднъж заредена, няма нужда от допълнителни настройки на горелката. Автоматичното подравняване гарантира, че се постига възпроизводима производителност с всеки оператор и спомага за значително намаляване на вариациите от инструмент до инструмент. 4200 MP-AES на Agilent също така има здрава вертикална горелка с аксиално наблюдение за отлични граници на откриване. Това означава безкомпромисни измервания и най-добри резултати с трудни проби, като например високо солеви проби. Вертикалната ориентация също гарантира по-малко почистване и време на престой.
 
За да научите повече за системата 4210 MP-AES, кликнете тук.

  • Горелката plug and play елиминира необходимостта от подравняване, като гарантира бързо стартиране на инструмента и възпроизводими резултати
  • Надеждният механизъм за зареждане на горелката автоматично я подравнява и свързва газовете, осигурявайки бързо стартиране и възпроизводимост
  • Лесен достъп до компонентите за въвеждане на проби, за подпомагане на рутинната поддръжка и отстраняване на неизправности, което помага да се намали до минимум престоя на инструмента
  • Точност дори при трудни проби - вертикалната плазмена горелка осигурява отлични показатели за трудни проби с аксиално наблюдение за най-добра чувствителност
  • По-малко запушване на инжектора, благодарение на вертикално ориентираната горелка, подобряване на дългосрочната стабилност и намаляване на времето на престой
  • Намалена пробоподготовка. Вертикалната плазма с аксиално наблюдение се справя с най-трудните ви проби - от разложени хранителни проби до екстракти от почва
  • Подобрете производителността, когато работите с проби, разложени с флуороводородна (HF) киселина. Инертната горелка позволява директен анализ, без предварителен етап на неутрализация.