Agilent О-пръстени за втулки

Втулките сe уплътняват в инжектора с О-пръстени или графитни уплътнения. Уплътненията с О-пръстен се отстраняват и подменят по-лесно, отколкото графитните уплътнения, които се деформират и разпадат. Графитните уплътнения трябва да се използват, когато температурите на инжектора надвишават 350°C.

О-пръстени за втулки

  • Втулките сe уплътняват в инжектора с О-пръстени или графитни уплътнения
  • Графитните уплътнения се използват, когато температурите на инжектора надвишават 350°C
  • Флуоровъглеродните уплътнения с О-пръстен са по-лесни за подмяна, отколкото графитните, които се деформират и разпадат

 

Само флуоровъглеродните уплътнителни пръстени на Agilent са:

  • Предварително почистени и след това кондиционирани, за да се елиминира изпускането на газове замърсители, което е особено важно за анализи на следови количества, ECD и MSD.
  • Обработени с плазма за незалепваща повърхност без замърсители, която няма да се залепи към металната повърхност на инжектора
  • Опаковани за удобство и чистота в нова разфасовка, която осигурява по 1 чист О-пръстен.