Agilent iTLC-SA

Медията Instant Thin Layer Chromatography (iTLC) е несвързвана, стъклена хартия от микро нишки за хроматография, импрегнирана със силициева киселина (SA). Това е порест, леко киселинен лист, който осигурява отлична разделителна способност. Размерите са 4,5 на 12 инча, или 11,4 на 30,5 см листове, 50 листа в опаковка.

Свържете се с техническата поддръжка на Agilent за хартията за хроматография, която е най-подходяща за Вашите нужди.

  • По-удобна и с по-бързо време за проявяване от традиционните тънкослойни хроматографски плаки.
  • Отворената пореста матрица осигурява бързо време за проявяване (често по-малко от 20 минути).
  • Може също да се използва за отделяне на липиди и други неполярни съединения и е сравнима с много други плаки от силикагел.
  • Елуирането на пробите е лесно и без пречения от органични свързващи вещества.
  • Може да се реже с ножица или с резачка.