Agilent InfinityLab Poroshell 120 Chiral

Agilent InfinityLab Poroshell 120 Хирални колони предлагат хирални стационарни фази на здрави, надеждни, повърхностно порьозни частици Poroshell 120. Възползвайте се от предимствата на производителността и скоростта на повърхностно порьозните частици, за да увеличите производителността си с бързи, ефективни хирални разделяния с висока резолюция. Налични в четири различни хирални свързани фази в четири различни режима на LC, тези колони предлагат широк диапазон на селективност за отделяне на енантиомери на почти всяко хирално съединение.
  • Увеличете ефективността на хиралните разделяния с хирални фази на 2,7 µm повърхностно порьозни Poroshell 120 частици.
  • Превъзходна форма на пика, разделителна способност и скорост на анализ с високоефективно разделяне.
  • Увеличете производителността и бързината на работа.
  • Надеждна работа на доказаната технология на Agilent  за частиците Poroshell 120.
  • Идентификационните конфигурации от 2.1 и 4.6 mm в дължини 50, 100 и 150 mm.
  • Изберете от четири различни хирални свързани фази, които покриват разделяния за голям брой аналити.
  • Изследвайте четирите различни режима на LC (полярна органична, полярна йонна, обратна фаза и нормална фаза), за да получите оптимални условия на разделяне.