Agilent адаптери за поддръжка на PerkinElmer

Адаптерите за поддръжка на Agilent са напълно съвместими с Вашия PerkinElmer ICP-OES.