Agilent ICP-MS MassHunter

Софтуерът ICP-MS MassHunter Workstation контролира всички аспекти на настройката и работата на Вашите инструменти и аксесоари Agilent ICP-MS и ICP-QQQ. Съвместим с квадруполните ICP-MS 7800 и 7900 и с тройно квадруполните 8800/8900 ICP-MS (ICP-QQQ), както и с предишните серии 7700, ICP-MS MassHunter прави работата на Вашата ICP-MS система от Agilent по-лесна от всякога. Последната ревизия на софтуера включва много предимства за ползваемост, функционалност и производителност, включително нов интерфейс за контрол на инструментите, настройка на методи и последователност.

  • Намалете времето за обучение на персонала, като използвате мощния софтуер MassHunter за всички MS инструменти Agilent
  • Създавайте нови методи интерактивно или напълно автоматично, като използвате новия съветник за методи
  • Запишете персонализирани партиди, създадени от потребители, като шаблони за бъдеща употреба
  • Започнете работа, като използвате предварително определени процедури за стартиране, или дефинирайте Ваша собствена процедура за стартиране
  • Прегледайте хардуера, конфигурацията, отчет за ефективността и диагностиката от един интуитивен интерфейс
  • Задайте граници за контрол на качеството и флагове за до 5 типа QC проби, определени от потребителя, и дайте възможност на MassHunter автоматично да извършва коригиращи действия, ако е необходимо по време на последователността
  • Интегрирайте напълно хроматографски-ICP-MS измервания и анализ на данни с допълнителен MassHunter Chromatographic software
  • Опростете обработката на данни и генерирането на отчети, като използвате нов генератор на шаблони за отчети с плъзгане и пускане. Експортирайте необработени данни и обработени резултати за отделни проби, потребителски селекции или цяла партида в Microsoft © Excel 2013 или в LIMS
  • Достъп до множество ICP-MS инструменти дистанционно от Вашия смартфон или таблет. Новото приложение на Agilent ICP-MS Mobile работи с Apple или Android устройства и позволява дистанционно наблюдение на състоянието и производителността на системата, както и контрол на включването/изключването на плазмата и пауза или възобновяване на опашки от проби
  • Надстройте всяка съществуваща версия на MassHunter на ICP-MS до последната версия