Agilent ICP Expert II

Мощният софтуер ICP Expert II за спектрометрите от серия 710 и серия 720 притежава набор от гъвкави подобрения в производителността, които добавят повече възможности към Вашите ICP-OES анализи.

  • Лесен за използване софтуер, който съдържа помощници и разбираеми мултимедийни инструменти, които да Lи напътстват в работата.
  • Вградената корекция на фона (FBC) опростява разработването на методи, като елиминира необходимостта от избор на точки за корекция. Това осигурява по-добра корекция и бърз старт на анализа.
  • Техниката за бързо адаптиране на кривата (FACT) решава сложни спектрални смущения, като осигурява по-голяма точност в трудни матрици. FACT моделирането може да се извърши след анализа.
  • AutoMax премахва ръчната оптимизация и осигурява бързо автоматизирано разработване на методи.
  • Smart Rinse ускорява отмиването на пробите, намалява пренасянето и увеличава производителността.
  • Софтуерът Spectroscopy Configuration Manager помага за постигане на съответствие с правилата на US FDA 21 CFR част 11 (опционално).
  • MultiCal наблюдава резултатите на две или повече дължини на вълните за всеки елемент - което ви дава увереност в точността на вашите резултати и разширява обхвата на измерване.
  • Режимът Time resolved signal ви позволява да свържете Agilent 720/725 с HPLC или лазерна аблация за бързо, мултиелементно видообразуване и приложения за качествено определяне.
  • Измерва се пълният спектър на Ешел за по-малко от 1 секунда, за да се идентифицират бързо елементите в неизвестни проби.
  • Съберете спектралните данни на всички елементи във Вашите проби, без да увеличавате времето за анализ за ретроспективни, полу-количествени възможности