Agilent HP-101

Agilent J&W HP-101 е 100% диметилполисилоксанова фаза. Тя не е свързана или омрежена и следователно е полезна за установени методи, които не изискват колоната да е с кръстосано-свързана или свързана полимерна фаза. Забележка: Тъй като колоните HP-101 не са свързани или омрежени, не препоръчваме промиване с разтворител.

  • 100% диметилполисилоксан
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.
  • Тъй като колоните HP-101 не са свързани или омрежени, не препоръчваме промиване с разтворител.