Agilent High Efficiency

Тази водеща технология за колони е идеална за приложения, които изискват по-кратко време за анализ, като скрининги за множество проби, бърз мониторинг на процеси и бързо разработване на методи. Agilent High Efficiency GC колоните могат да намалят времето за анализ на пробата с 50% или повече, без компромис с разделителната способност. За разлика от колоните с вътрешен диаметър 0,1 mm, капилярните High Efficiency GC колони с вътрешен диаметър 0,15 и 0,18 mm са съвместими с всички капилярни GC и GC/MS инструменти със стандартно налягане - не се налага закупуване на скъпи модификации за работа с високо налягане.

  • Увеличете натоварването с проби и производителността като запазите разделителната способност
  • Намалете потреблението на газ и разходите за единичен анализ
  • Прилагат се със съществуващ GC и GC/MS инструмент
  • Работи с He или H2 газ-носител
  • Предлагат се с повече от 20 неподвижни фази
  • Бърз и лесен трансфер на методи
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

PAH Analyses with High Efficiency GC Columns: Column Selection and Best Practices

Application note for PAH Analyses with High Efficiency GC Columns: Column Selection and Best Practices

Application Notes, English, 24 Jan 2014, 223.48 KB, PDF

 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) Analysis in Fish by GC/MS Using QuEChERS/dSPE Sample Preparation and a High Efficiency DB-5ms Ultra Inert GC Column

Detailing polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) analysis in fish by GC/MS using Agilent Bond Elut QuEChERS dSPE sample prep and a high efficiency DB-5ms Ultra Inert GC column.

Application Notes, English, 26 Sep 2012, 694.84 KB, PDF

 

Analysis of Semivolatiles Using High Efficiency Capillary GC Columns

Application note for the analysis of semivolatiles using high efficiency capillary GC columns

Application Notes, English, 14 Jan 2014, 102.23 KB, PDF